Aktuálne voľné dráhy
Obnova bazénovej haly na
Mestskej krytej plavárni v Košiciach:

Mestská krytá plaváreň Košice na facebooku
popis
popis
popis
 • Úvod
 • Plavecké dráhy
 • Otváracia doba
 • Cenník
 • Prenájom
 • Kontakt
 • Na stiahnutie
EUROLIGA VO VODNOM PÓLE ŽIEN V dňoch 24.1.2019 - 27.1.2019 sa uskutoční 1.kolo skupinovej fázy Euroligy vo vodnom póle žien. Okrem domácej ŠK Olympia Košice, budú ďalšími účastníkmi Dunajújvárosi FVE z Maďarska, CN Sabadell zo Španielska, Rapallo Pallanuoto z Talianska a Vouliagmeni NC z Grécka.
OZNAMDňa 6.1.2019 (štátny sviatok) bude plaváreň otvorená od 10:00 do 20:00 hod.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇAVšZP v súčasnosti neposkytuje zľavu pre svojich poistencov !
Platnosť preukazov ISIC a ITICPlaváreň v Košiciach zvyšuje multifunkčnosť preukazov ISIC a ITIC !

Oznámenie o výsledkoch vo VO a OVS

Verejné obstarávania (VO) a obchodné verejné súťaže (OVS):

 

1. VO - Obnova bazénovej haly

Oznámenie (PDF)

Správa podľa § 21 MKP (PDF)

Predmet zákazky: Obnova bazénovej haly MKP – prvá etapa

Postup: § 100 a násl.  Zákona podlimitná zákazka do 200 tis. eur - práce

Zverejnené  oznámenie: Vestník č.243/2013 z 12.12.2013  z označením 19654-WYP

Úspešný uchádzač: DESAŤ, s.r.o. Záhradná 543/19 059 52 Veľká Lomnica

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Poradie uchádzačov:

1.       DESAŤ, s.r.o. Záhradná 543/19 059 52 Veľká Lomnica

2.       STEMP-M&G, s.r.o. Teplická 4 058 01 Poprad

3.       DAMAR plus s.r.o. Tranovského 9 040 01 Košice

 

2. VO -  UPRATOVANIE PRIESTOROV

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Upratovanie priestorov.

Druh zákazky: služba

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: Sawbac Slovensko, a.s., Jakubov 49, 900 63 Jakubov

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny: 3576,00 Eur (298,00 Eur/mesačne)

Počet uchádzačov: 3

Poradie uchádzačov:

1.       Sawbac Slovensko, a.s., Jakubov 49, 900 63 Jakubov

2.       PM Group s.r.o., Lesnícka č.9, 040 11 Košice

3.       Alexandra Ondrašovičová - Flipper, Idanská 11, 040 01 Košice

 

3. VO -  MODERNIZÁCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Modernizácia sociálnych zariadení.

Druh zákazky: Stavebné práce.

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: Ladislav Hiblár - Elektromontáže, s.r.o., Východná 50/427, 044 71 Čečejovce

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny: 29 770,31 Eur bez DPH (35 724,37 Eur s DPH)

Počet uchádzačov: 3

Poradie uchádzačov:

1.       Ladislav Hiblár - Elektromontáže, s.r.o., Východná 50/427, 044 71 Čečejovce

2.       T a K, spol s.r.o., Budulovská 33/B, 045 01, Moldava nad Bodvou

3.       Spol. GARANT s.r.o., Nám. baníkov 37, 048 01 Rožňava

 

4. VO -  DODÁVKA, INŠTALÁCIA A OŽIVENIE VENTILU UK

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Dodávka, inštalácia a oživenie regulačného ventilu ústredného kúrenia s pohonom.

Druh zákazky: tovar

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: Progyr s.r.o., Moldavská 8, 040 11 Košice

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny: 2610,00 Eur bez DPH (3132,00 s DPH)

Počet uchádzačov: 3

Poradie uchádzačov:

1.       Progyr s.r.o., Moldavská 8, 040 11 Košice

2.       Energyr s.r.o., Staré kasárne 6, 066 01 Humenné

3.       Elfak spol. s.r.o., Dénešova 13/A, 040 11 Košice

 

5. VO -  SERVISNÝ PRENÁJOM ROHOŽÍ

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Servisný prenájom rohoží.

Druh zákazky: služba

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: CWS - boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 920 01 Hlohovec

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny mesačne: 35,60 Eur bez DPH (42,72 s DPH)

Počet uchádzačov: 3

Poradie uchádzačov:

1.       CWS - boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 920 01 Hlohovec

2.       Lindström s.r.o., Orešianska ul.3, 917 00 Trnava

3.       Samax s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava - Petržalka

 

6. VO -  DODÁVKA POČÍTAČOVÝCH KOMPONENTOV a PRÍSLUŠENSTVA

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Dodávka počítačových komponentov a príslušenstva

Druh zákazky: tovar

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: BUKY - Bučko Vladimír, Južná trieda 43,04001 Košice

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny : 428,00Eur bez DPH (513,00 s DPH)

Počet uchádzačov: 7

Poradie uchádzačov:

1.BUKY - Bučko Vladimír, Južná trieda 43,04001 Košice

2.AutoCont SK a.s. Bardejovská 1/C,04001 Košice

3.PCCKO s.r.o.,Clementisová 12,04021 Košice

4.FOCUS computer spol. s r.o. Dominikánske námestie 35,04001 Košice

5.Datacom s.r.o. Tomašíková 37,04001 Košice

6.Asbis s.r.o. Tuhovská 33,83106 Bratislava

7.Alojz Šcecina Kuzmányho 15,04001 Košice

 

7.VO -  DODÁVKA ELEKTROTECHNICKÉHO MATERIÁLU

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Dodávka elektrotechnického materiálu

Druh zákazky: tovar

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: CB elektro Krivá 25,04001 Košice

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny : 119,26 Eur bez DPH (143,11 s DPH)

Počet uchádzačov: 3

Poradie uchádzačov:

1.CB elektro s.r.o. Krivá 25,04001 Košice

2.HAGARD:HAL,spol. s r.o.Pražská 9 ,94911 Nitra

3.PROFI-STAR s.r.o. Kavečianska cesta 8/A,04001 Košice

 

8.VO -  ODBER A ANALÍZA VZORIEK VôD

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Dodávka elektrotechnického materiálu

Druh zákazky: služba

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny: 2600,10 Eur bez DPH (3120,12 s DPH)

Počet uchádzačov: 3

Poradie uchádzačov:

1.       EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves

2.       RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice

3.       BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky

 

9.VO -  KÚPA A DODÁVKA VODOINŠT. A KÚR. MATERIÁLU

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Kúpa a dodávka vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu.

Druh zákazky: tovar

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: KOLES J&J s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice-Barca

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny : 70,04 Eur bez DPH (84,05 s DPH)

Počet uchádzačov: 3

Poradie uchádzačov:

1.       KOLES J&J s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice-Barca

2.       Sigma plus s.r.o., Maurerová 11, 053 11 Krompachy

3.       LEPASTAV s.r.o., Československej armády 16/A, 040 01 Košice

 

10.VO -  FARBY,LAKY

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Kúpa a dodávka Farieb, lakov, náterových látok a maliarskych potrieb.

Druh zákazky: tovar

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Úspešný uchádzač: L&Š s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra, prev. Južná trieda 74, Košice

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny : 65,80 Eur bez DPH (78,96 s DPH)

Počet uchádzačov: 3

Poradie uchádzačov:

1.       L&Š s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra, prevádzka Južná trieda 74, 040 01 Košice

2.       Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, predajný sklad Rozvojová 2, 040 11 Košice

3.       Farby Kušnír,s.r.o., Kavečianska cesta 1/B, 040 01 Košice

 

11.VO -  Čistiace,dezinfekčné a upratovacie prípravky,bazénová chémia

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Dodávka čistiace,dezinfekčné a upratovacie prípravky,prostriedky a bazénová chémia

Druh zákazky: tovar

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: /upload/files/v%C3%BDzva%20-%20%C4%8Distiace%2C%20dezinfek%C4%8Dn%C3%A9%2C%20upratovacie%20pr%C3%ADpravky%20a%20prostriedky%2C%20baz%C3%A9nov%C3%A1%20ch%C3%A9mia.pdf

Úspešný uchádzač: Agro-dez Ing.Jaroslav Baran,Perín 282,044 74 Perín - Chym

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny : 8,90 € bez DPH (10,68  € s DPH)

Počet uchádzačov: 4

Poradie uchádzačov:

1.Agro-dez Ing.Jaroslav BaranPerín 282,044 74 Perín - Chym

2.KRÍDLA s.r.o.,Mierova 94,066 01 Humenné

3.Anna Šuchterová,Hellova 7,040 11 Košice

4.REPROS,Ľubochnianská 2, 08006 Prešov

 

12.VO -  Kancelárske potreby

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Dodávka kancelárskych potrieb

Druh zákazky: tovar

Dátum zverejnenia výzvy: 17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: /upload/files/v%C3%BDzva%20-%20kancel%C3%A1rske%20potreby.pdf

Úspešný uchádzač: Lamitec,s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04  Bratislava

Dôvod úspešnosti: Uchádzač splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu a bol vyhodnotený ako úspešný.

Výška ceny : 35,60€ bez DPH (42,72  € s DPH)

Počet uchádzačov: 8

Poradie uchádzačov:

1.Lamitec,s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 831 04  Bratislava

2.Krídla s.r.o. Sklad Družstevná 26 06601 Humenné

3.Reflex,Lesnícka 9 040 01 Košice

4.Zuni, Hodská 89 924 01 Galanta

5.Kizze s.r.o. Kukučínová 4443/28 926 01 Sereď

6.Office Depot s.r.o. Drobného 27  841 02 Bratislava

7.Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava

8.Papier Servis s.r.o. Južná trieda 66 040 11 Košice

 

13.VO Stavebný materiál

Druh verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet obstarávania:  Stavebný materiál.

Druh zákazky: tovar

Dátum zverejnenia výzvy:17.02.2014

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 28.02.2014 do 12:00 hod.

Príloha: Výzva (PDF)

Šúťaž zrušená z dôvodu neúčasti žiadného uchádzača

 

 

 

Menu

 • Fotogaléria
 • História
 • Plávanie
 • Kúpeľný poriadok
 • Zoznam noviniek
 • Ďalšie služby MKP
 • Ponuka na prácu
 • Cenníky
 • Kontakt

Povinné zverejňovanie

 • Faktúry
 • Zmluvy
 • Objednávky
 • Profil verejného obstarávateľa

Otváracia doba

Otváracia doba má len informatívny charakter, pre dostupnosť bazéna si overte počet voľných dráh.
Pondelok 06:00 - 22:00
Utorok 06:00 - 22:00
Streda 06:00 - 22:00
Štvrtok 06:00 - 22:00
Piatok 06:00 - 22:00
Sobota 10:00 - 20:00
Nedeľa 10:00 - 20:00
 

Reklama